{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

Улюблене

Політика конфіденційності, захисту персональних даних та передачі інформації


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обробки та захисту персональних даних та передачі інформації

Загальні положення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Марка Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34532301, надалі – «Продавець») піклується про безпечність покупок в інтернет-магазині www.marksandspencer.com.ua в Україні (далі - Інтернет-магазин) і з відповідальністю підходить до збору, обробки, зберігання і використання інформації, що надається Продавцю користувачами і покупцями на веб-сайті Інтернет-магазину за адресою www.marksandspencer.com.ua  (далі - Сайт), здійснення покупцями платежів, і керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів», Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у сфері захисту персональних даних.

Обробка персональних даних здійснюється Продавцем лише за згодою суб’єкта персональних даних.

Продавець має право посилатись на це Положення в правочинах, які виникають між Продавцем та суб’єктом персональних даних при здійсненні онлайн покупок/наданні послуг та Продавець очікує, що клієнти та користувачі веб-сайту, інші зацікавлені особи будуть ознайомлені з даним Положенням перед використанням даного веб-сайту.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

В цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в наступному значенні:

Продавець – Власник персональних даних – Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ – 34532301), яке відповідно до законодавства визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки. Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Шовковична 42-44.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих систем).

Клієнт – Суб’єкт персональних даних – фізична особа, яка відвідує веб-сайт Продавця та персональні дані якої обробляються.

Покупець - дієздатна фізична особа, що відвідала Сайт, яка зареєструвалася на Сайті і / або надала Продавцю інформацію, в тому числі свої персональні дані, яка бажає укласти і / або уклала з Продавцем договір купівлі-продажу товару, представленого на Сайті, відповідно до Публічної оферти.

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до мети їх обробки.

Третя особа – будь-яка особа, за винятком Власника персональних даних чи розпорядника персональних даних та суб’єкта персональних даних та уповноваженого органу з питань захисту персональних даних, якій власником чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до законодавства.

Файли Cookies – невеликий фрагмент даних, який пересилається веб-браузером або веб-клієнтом веб-серверу в HTTP-запиті кожного разу, коли Клієнт намагається відкрити сторінку веб-сайту Продавця. Даний фрагмент зберігається на пристрої Клієнта.

1. ПРИЙНЯТТЯ ПОЛОЖЕННЯ СУБ’ЄКТОМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Перед подальшим перебуванням на веб-сайті Продавця, кожен Клієнт зобов’язаний уважно ознайомитись з цим Положенням.

Перебуваючи на веб-сайті Продавця та здійснюючи покупки на веб-сайті, клієнт погоджується на застосування до нього цього Положення.

Відсутність офіційно виражених заперечень відносно змісту Положення з боку клієнта є підтвердженням того, що він ознайомився з ним, Положення йому зрозуміле та він приймає визначений в Положенні порядок обробки своїх персональних даних Продавецем.

Якщо Клієнт не приймає дане Положення, то він не може користуватись веб-сайтом.

Надаючи свої персональні дані при реєстрації на веб-сайті Продавця, а також використовуючи цей веб-сайт, Клієнт надає згоду на їхню обробку Продавцем та особами, уповноваженими Продавцем на обробку персональних даних відповідно до ст. 14 Закону України «Про електронну комерцію».

2. СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБРОБЦІ

2.1. Персональні дані клієнта

- ім’я, прізвище та по-батькові, стать та дату народження Клієнта;

- адреса електронної пошти, номер телефону;

- банківські реквізити та адреса доставки;

- інформація про особисті інтереси, зворотній зв’язок, переваги стосовно перегляду та покупок;

- місцезнаходження Клієнта.

До уваги. Для того, щоб створити обліковий запис Клієнта на веб-сайті Продавця та для здійснення онлайн-покупок, необхідно надати вищевказані персональні дані. Якщо Клієнт не погоджуєтесь надати вказані персональні дані, він не зможе створити обліковий запис користувача та здійснювати покупки на веб-сайті Продавця.

2.2. Технічні та статистичні дані та інформація

Окрім визначених в п. 1 цього Положення персональних даних, Продавець також може збирати інформацію стосовно пристрою зв’язку Клієнта, а також інші статистичні та технічні дані та інформацію стосовно того як часто Клієнт відвідує веб-сайт Продавця, тривалість візиту Клієнта, час замовлення та IP адреса в момент замовлення, статистику відвідувань сторінок з товарами та замовлених товарів.

Ці дані збираються та використовуються для аналізу відвідувань Клієнта та його вподобань, для адміністрування веб-сайту, статистики та задля заходів безпеки.

Статистичні та технічні дані, отримані веб-браузером Клієнта та/або пристроєм також можуть використовуватись для маркетингових та рекламних цілей з застереженням, що такі дані не будуть стосуватись персональних даних суб’єкта персональних даних та не будуть використовуватись для ідентифікації суб’єкта персональних даних.

2.3. Дані та інформація по оплаті (реквізити банку та/або реквізити платіжної карти)

У процесі обробки будь-якого замовлення та залежно від обраного способу оплати при розміщенні замовлення у Клієнта запитуються платіжні реквізити, інформація кредитної картки. Надані дані використовуються для здійснення будь-яких платежів за покупки або для повернення коштів, залежно від обставин.

Продавець наголошує, що в такому випадку Клієнт надає свої платіжні реквізити безпосередньо оператору з обробки платежів  (третій стороні), а не Продавцю, і тому на Клієнта поширюється дія політики захисту персональних даних оператора з обробки платежів.

Інформація про банківську картку, яка використовується для розміщення замовлення ніколи не утримується та не зберігається в системі Продавця.

Продавець не збирає та не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональні дані суб’єкта персональних даних обробляються Продавцем з метою:

 • Укладення електронних правочинів купівлі-продажу на відстані, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги відповідно до чинного законодавства України;
 • Забезпечення комунікацій з клієнтами;
 • Створення облікового запису Клієнта на веб-сайті Продавця;
 • Обробки замовлень клієнта в онлайн режимі;
 • Відправки маркетингових пропозицій таких як нові інформаційні сповіщення та каталоги;
 • Інформування про проблеми з доставкою замовленого товару;
 •  Надання відповідей на запитання Клієнта та інформування про товари, нові послуги або зміни в послугах;
 • Перевірки досягнення клієнтом встановленого законодавством віку для здійснення онлайн-покупок;
 • Обробки та завершення процесу замовлення та забезпечення зв’язку з клієнтами Продавця задля виконання Продавцем своїх зобов’язань, які виникають з правочинів укладених між Продавцем та клієнтом;
 • Надання інформації про товари, послуги, акції, кампанії та інших повідомлень;
 • Кращого розуміння вподобань клієнтів Продавеця стосовно покупок;
 • Проведення аналізу тенденцій та статистичних аналізів для маркетингу та інших внутрішніх цілей Продавеця;
 • Посилення безпеки веб-сайту.

3.2. До уваги. Продавець не може і не буде свідомо збирати інформацію від жодної особи, яка не досягла 18 років. Якщо клієнт не досяг 18 років, він не можете користуватися веб-сайтом або надсилати Продавцю персональні дані.


4. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Підстави для обробки персональних даних:

 • згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
 • телефонна розмова з персоналом Продавця або уповноваженою Продавцем особою.

4.2. Клієнт надає свої персональні дані шляхом заповнення відповідних електронних форм на веб-сайті.

4.3. Реєстрація на Веб-сайті та/або проставлення клієнтом відмітки у відповідній електронній формі на веб-сайті свідчить:

 • що Клієнт добровільно надав Продавцю свої персональні дані, а Продавець правомірно отримала ці дані та може обробляти їх на законних підставах;
 • про підтвердження Клієнтом отримання ним інформації про володільця персональних даних, свої права як суб’єкта персональних даних, склад зібраних персональних даних, мету обробки;
 • про надання Продавцю згоди на обробку персональних даних.

4.4. Клієнт має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом направлення відповідного запиту на електронну адресу Продавця  support@marks-and-spencer.ua 

При цьому Клієнт розуміє, що відкликання згоди перешкоджає подальшому використанню веб-сайту та  здійсненню замовлень.

4.5. Персональні дані клієнта можуть оброблятись як на паперових, так і в автоматизованих системах.

4.6. Персональні дані мають бути точними, достовірними і оновленими відповідно до потреби, визначеної метою їх обробки. Продавець не несе відповідальності за надання Клієнтом недостовірних персональних даних.

4.7. Суб’єкт персональних даних має право пред’явити мотивовану вимогу Продавцю щодо доступу до своїх персональних даних, заборони, заперечення, обмеження обробки своїх персональних даних (їх частини), знищення та/або зміни їх складу/змісту. Суб’єкт персональних даних відправляє завірену своїм підписом у письмовій формі на адресу Продавця. Продавець розглядає таку вимогу протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання).

5. COOKIES ФАЙЛИ

Задля забезпечення належного функціонування веб-сайту, Продавець розміщує Cookies файли на пристрої Клієнта.

Cookies файли містять інформацію про переміщення Клієнта на веб-сайті. Сookies файл встановлюються за запитом, що видається веб-сайтом браузеру (наприклад Internet Explorer, Chrome) та не містить жодного програмного забезпечення, програми-шпигуна чи вірусів та не може отримати доступ до інформації апаратного забезпечення користувача.

Головна функція Cookies файлів – це дозволити веб-сайту Продавця запам’ятати дії та налаштування Клієнта (наприклад, логін, мову, розмір шрифту та інші параметри відображення) протягом певного періоду часу задля того, щоб повторно не вводити ці параметри, коли Клієнт повертаєтесь на веб-сайт або переходить з однієї сторінки на іншу.


Використання Cookies файлів

Інформація, яка збирається Cookies файлами дозволяє Продавцю вдосконалювати веб-сайт та адаптувати його зміст до вподобань та індивідуальних потреб Клієнта, вдосконалювати результат пошуків,  підтримувати та підвищувати функціональність та продуктивність веб-сайту.

Cookies файли, що використовується на веб-сайті в усіх випадках носять тимчасовий характер та використовуються виключно для підвищення ефективності останньої передачі. Cookies файли, які використовуються веб-сайтом, пов’язані виключно з анонімними користувачами та їх комп’ютерами і не надають особистих даних про користувачів.

Cookies файли, які використовуються веб-сайтом, не використовуються для будь-яких інших цілей аніж вказано вище.

 • Cookies файли, що використовують на веб-сайті:

Веб-сайт Продавця використовує наступні типи Cookies файлів:

 • Технічні cookies файли

Дозволяють користувачу переглянути веб-сайт і використовувати такі функції, як кошик для покупок або список побажань.

 • Аналітичні cookies файли

Продавець використовує аналітичні Cookies для розрахунку числа користувачів, які відвідують веб-сайт та реєструються на ньому. Цей тип робить можливим оцінити та проаналізувати спосіб в який  користувачі переглядають веб-сайт.

 • Cookies файли вподобань

Кожного разу, коли користувачі переглядають або здійснюють покупки на цьому веб-сайті, сайт запам’ятовує їхні вподобання (наприклад, їхнє місце розташування або бажану мову). Завдяки цим файлам Продавець може запропонувати користувачам простий, зручний та персоналізований перегляд веб-сторінок.

 • Рекламні Cookies файли

Дані Cookies файли використовуються для показу рекламних оголошень, які мають відношення до користувачів і допомагають Продавцю оцінити ефективність своїх рекламних кампаній. Під час перегляду веб-сайту користувачі погоджуються, що Продавець завантажуватиме ці типи Cookies файлів на пристрої і консультуватиме користувача при його майбутньому відвідуванні веб-сайту.

Використання інформації, яка зберігається на Cookies файлах

Інформація, яка зберігається в Cookies файлах на веб-сайті використовується виключно Продавецем, за винятком тих, які визначаються як “Cookies файли третіх сторін”, що використовуються Розпорядниками персональних даних, які надають послуги Продавцю, та є необхідними для покращення надання послуг. “Cookies файли третіх сторін” необхідні для отримання статистики щодо доступу та забезпечення здійснення платіжних операцій.


6. ВІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ COOKIES ФАЙЛІВ

Клієнт можете управляти та/або видаляти, обмежувати або блокувати Сookies файли з веб-сайту в будь-який час шляхом модифікації конфігурації браузеру.Клієнт можете видалити всі Сookies файли, які вже є на його пристрої. В такому разі, можливо, Клієнту доведеться вручну змінювати деякі налаштування кожного разу, коли Клієнт відвідує веб-сайт і деякі послуги та функціональні можливості можуть не працювати.Якщо Клієнт не бажає використовувати Cookies файли на веб-сайті Продавця, то Клієнт повинен спочатку відключити Cookies файли на своєму браузері.

Продовжуючи користування веб-сайтом Продавця, Клієнт приймає політику Продавця з використання Cookies файлів, визначену в цьому Положенні.

7. БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Продавець поважає конфіденційність персональних даних своїх Клієнтів і докладає всіх зусиль, використовуючи найсучасніші технології, задля забезпечення захисту персональних даних Клієнта.Всі фізичні, електронні та управлінські заходи приймаються для забезпечення безпеки системи Продавця. Всі дані зберігаються та резервуються на захищених серверах.

Дані, отримані на веб-сайті, передаються через технологію SSL (Secure Socket Layer), що забезпечує безпечну передачу даних.

На сторінках, де Клієнт надає платіжні реквізити на веб-сайті, можна помітити, що в правому рядку адреси (залежно від використовуваного браузера) з’являється зображення блокування або ключа, а перші літери, що з’являються в цьому рядку адреси змінюють http на https. Якщо Клієнт це бачить, то він може бути впевнений, що веб-сайт знаходиться на захищених серверах.


8. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Суб’єкт персональних даних має наступні права:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних, а також на отримання від Продавця детальнішої інформації про свої права у зв’язку  із обробкою персональних даних, порядок реалізації цих прав, одержувачів персональних даних шляхом направлення запиту на електронну або поштову адресу Продавця;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних (такий запит повинен бути в письмовій формі, датований та підписаний);
 • пред’являти вмотивовану вимогу Продавцю із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо обмеження своїх персональних даних;

 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Продавецем, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого з прав людини або до суду;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

 • відкликати згоду на обробку персональних даних.


9. ЕЛЕКТРОННІ КОМЕРЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ. ВІДМІНА ПІДПИСКИ НА ЕЛЕКТРОННУ РОЗСИЛКУ

Клієнт має право контролювати отримання електронних комерційних повідомлень Продавця.

Реєструючись на сайті Клієнт надає згоду на отримання електронних комерційних повідомлень Продавця, отримання новин та інформації про акції, знижки та інші послуги та/або товари, які пропонуються Продавецем.

Якщо Клієнт вирішує відмовитися від підписки на електронну розсилку безперервно та в будь-який час, він можете легко це зробити просто натиснувши на посилання “Якщо ви не бажаєте отримувати дані електронні листи, будь ласка, натисніть скасувати підписку”, що з’являється в електронних повідомленнях, які Продавець надсилає Клієнту


10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Продавець має право вносити зміни до цього Положення в односторонньому порядку.

10.2. Положення з внесеними змінами вступає в силу з моменту його розміщення на веб-сайті Продавця, якщо інше не передбачено новою редакцією Положення.

10.3. Всі пропозиції, зауваження та питання з приводу даного Положення надсилаються на адресу Продавця або шляхом відправки  електронного листа на електронну адресу Продавця.Контактні дані Продавця:

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Шовковична 42-44.

Телефон:  080 020 58 58

Електронна пошта: support@marks-and-spencer.ua 

Ürün Favorilerinize Eklendi

Ürün favoriler listenize eklendi, Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.